Yeni TTK'ya Göre Tasdiki Zorunlu Defterler

12.12.2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Ticari Defterlerin Tasdiki ve Tutulmasına İlişkin Yükümlülükler, Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Tacirlere Uygulanacak Yaptırımlar


Takvim
<<