İş Ortaklığının Tasfiyesi Sonucu Oluşan Zarar

12.12.2013

İştirak Edilen İş Ortaklığının Tasfiye Sonucu Oluşan Zararının Vergi Matrahından İndirilip İndirilmeyeceği


Takvim
<<