3568 Sayılı Kanun ve Diğer Kanunlar Kapsamında Sunduğumuz Hizmetlerimiz


3568 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelikler ve tebliğler hükümleri çerçevesinde denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri ile danışmanlık hizmetleri kapsamında, Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine verilen Tam Tasdik hizmetleri, ihracat yapan mükelleflere ve indirimli oranlı katma değer vergisi uygulamalarından doğan katma değer vergisi iade işlemleri, 3568 sayılı Kanun ve Diğer Kanunlar kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerden talep edilen tasdik işlemleri ve hizmetlerinin sunulmasıdır.

Bu hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.  

1.1. Tam Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelikler ve tebliğler hükümleri çerçevesinde Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine verilen Tam Tasdik hizmetleri, denetleme ilke ve standartlarına göre cari denetim şeklinde hesap ve işlemlerin incelenmesi bu incelemelere dayanılarak gerekli uyarıların zamanında yapılması, hatalı ve noksan işlemlerin düzeltmesinin sağlanması ile işletmenin hesap ve işlemlerinin sonuçlarını gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak düzenlenmesinin sağlanması ve sunulması hizmetidir.

1.2. Katma Değer Vergisi iadesi Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelikler ve tebliğler hükümleri çerçevesinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre mal ve hizmet ihracı yapan yada indirimli orana tabi Katma Değer Vergisi uygulamalarından mükelleflerin ilgili alış faturaları ve benzeri vesikalarda  gösterilen Katma Değer Vergisi öncelikle vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları Katma Değer Vergisin den indirilmekte buna rağmen indirilmeyen Katma Değer Vergisi kalırsa Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihracattan veya indirimli oranlı Katma Değer Vergisi uygulamalarından doğan Katma Değer Vergisi, Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporu ile kamu borçlarına mahsup edilmesi veya nakden iadesinin yapılması hizmetidir.

1.3. Diğer Tasdik İşlemleri Hizmetleri

3568 sayılı Kanun ve Diğer Kanunlar kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerden talep edilen tasdik işlemleri ve bu hizmetlerin sunulmasıdır.

2.  DANIŞMANLIK VE YAPILANMA İLE İLGİLİ HİZMETLER

Denetim hizmetlerimiz, yürürlükteki mevzuat hükümlerine, muhasebe prensipleri ile denetim standartlarına uygun olarak şirketlerin hesap ve işlemlerinin denetlenerek mali tabloların sağlıklı bir biçimde düzenlenmesinin sağlanması hizmetidir.

Danışmanlık hizmetlerimiz, şirket yönetimlerinin, özellikle mali mevzuat alanındaki tereddüt ettiği konularla ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi yanında, şirketlerin gereksinim duyduğu yapılanmaya yönelik,birleşme, bölünme ve diğer yeniden yapılanma ile ilgili hizmetlerin sunulmasıdır.

Takvim
<< Ekim, 2021 >>
P P S Ç P C C
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Duyurular
Arama